อุปกรณ์มาตรฐาน

เครื่องยนต์ แรงม้า อัตราเร่ง

ระบบช่วงล่าง

ระบบขับเคลื่อน

ระบบเชื้อเพลิง อัตราการสิ้นเปลือง

ราคา บาท